ساکدستی های نایلونی( پلاستیک های براق باضخامت نسبتا ضخیم را نایلون می‌گویند)
محصولات تخفیف خورده
ساکدستی های نایلکس فانتزی
طرح های چاپی_ پیشنهادی نایلونت ( طرح وچاپ ازما،انتخاب ازشما)
گروه رومیزی وسفره ها(به زودی)....
گروه کیسه های ساندویچی،زباله وفریزر(به زودی)......
برند های همکار
ویژه نایلونت